Radio Taxi Oława

+48 (71) 303 96 33 Radio Taxi O?awa - komfortowo i bezpiecznie.

Witamy serdecznie!

Dzi?kujemy Pa?stwu za mo?liwo?? zaprezentowania dzia?alno?ci naszej firmy RADIO-TAXI 196-33.

?wiadczymy kompleksowe us?ugi przewozu TAXI na terenie naszego miasta i gminy, a tak?e ca?ego kraju, w zale?no?ci od potrzeb klienta.
Dlaczego my?
Wpisany przez Administrator
Dlaczego warto wybra? w?a?nie nas ?
Poniewa? My stawiamy na:

Si?? - Radio Taxi O?awa 196-33 to najwi?ksza korporacja takswkarska w O?awie
Elastyczno?? - Palisz ? Masz psa ? A mo?e je?dzisz tylko wybranymi markami aut ? RADIO-TAXI O?AWA 196-33 zaproponuje Ci samochd w pe?ni dopasowany do Twoich potrzeb.
Zaufanie- Z naszych takswek korzysta codziennie wielu O?awian. Jeste?my sta?ym partnerem wielkich firm.
Sprawno?? - Automatyczna centrala 196-33, ktra ??czy bezpo?rednio z kierowc? - zamwienia drog? telefoniczn? skracaj? czas oczekiwania do niezb?dnego minimum.
Szeroka ofert? - Przejazdy, zakupy, holowanie, odprowadzanie samochodw, dor?czanie kwiatw oraz innych prezentw, obs?uga uroczysto?ci, zjazdw i konferencji, realizacja zlece? nietypowych.
Wsp?prac? - Proponujemy firmom wsp?prac? na indywidualnych, atrakcyjnych warunkach.
Jako?? - Sprawna organizacja oraz systemy sta?ej kontroli jako?ci realizowanych us?ug s? gwarancj? pe?nej satysfakcji naszych Klientw.
Mo?liwo?? p?atno?ci kart? - prosimy o zg?oszenie ch?ci p?atno?ci kart? w trakcie zamawiania taryfy zRadio Taxi O?awa
"Je?eli chcesz komfortowo i bezpiecznie przemieszcza? si? takswk? osobow? po mie?cie i na trasach mi?dzymiastowych, to skorzystaj z naszych us?ug."